Какво е енцефалопатия?


Енцефалопатия е термин, който означава болест на мозъка, повреда, или неизправност. Енцефалопатия може да представи много широк спектър от симптоми, които варират от леко, като някои загуба на паметта или фини промени на личността, до тежка, като деменция, гърчове, кома, или смърт. Изобщо, енцефалопатия се проявява с променено психическо състояние, което понякога е придружен от физически проявления (например, лоша координация на движения на крайниците).

Терминът енцефалопатия, в повечето случаи, се предхожда от различни термини, които описват причината, причина, или специални условия на пациента, което води до неизправност на мозъка. Например, аноксична енцефалопатия означава увреждане на мозъка, поради липса на кислород, и чернодробна енцефалопатия означава неизправност на мозъка, поради заболяване на черния дроб. Освен това, някои други термини описват тялото условия или синдроми, които водят до определен набор от мозъчни неизправности. Примери за това са метаболитна енцефалопатия и енцефалопатия на Вернике (Вернике синдром). Има над 150 различни условия, които променят или да предхожда “енцефалопатия” В медицинската литература; Целта на настоящата статия е да запознае читателя с основните категории на условията, които попадат в обхвата на по широко понятие от енцефалопатия.

Енцефалопатия факти

Енцефалопатия е общ термин, който означава болест на мозъка, повреда, или неизправност.

Главният симптом на енцефалопатия е променено психическо състояние.

Причините за енцефалопатия са многобройни и разнообразни; те включват инфекции, аноксия, метаболитни проблеми, токсини, лекарства, физиологични промени, травма, и други причини.

Енцефалопатия често се смята за усложнение на основен проблем, като алкохолна цироза, бъбречна недостатъчност, или аноксия.

Ранното лечение на много видове енцефалопатия може да премахне, намаляване на, или спиране на симптоми на енцефалопатия.

Често, случаи на енцефалопатия може да бъде предотвратено чрез избягване на много от основните причини.